Mua men vi sinh Himita ở Nghệ An

STT Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ
1 TP Vinh NT Thu Tuyến 210 Ph đình Cảng – P.Hưng Dũng
2 TP Vinh NT Phạm Thị Lý 33 Lệ Ninh P.Quán Bàu
3 TP Vinh NT Hoàng Trường Khu chung cư Lê Lợi
4 TP Vinh NT Linh Chi 270 Trường Chinh P Lê Lợi
5 TP Vinh Nhà thuốc Hà Đạm Thị trấn Hưng Nguyên
6 TP Vinh Nhà thuốc Hằng Thành Nguyễn Văn Cừ
7 Nghi Lộc NT Thông Hồng Khánh Sơn – Nghi khánh
8 Diễn Châu QT Chị Tiến Chợ Xã Diễn Thịnh
9 Quỳnh Lưu NT Kỳ An Thị Xã Hoàng Mai
10 Quỳnh Lưu NT Phượng Nguyệt Xóm 10 Xã Sơn Hải
11 Quỳnh Lưu NT Toàn Linh Thị Xã Hoàng Mai
12 Quỳnh Lưu QT Em Thảo Xã Quỳnh Nghĩa
13 Quỳnh Lưu NT Lan Oanh Cầu Giát Quỳnh Lưu
14 Quỳnh Lưu NT Nguyệt Giai Cầu Giát Quỳnh Lưu
15 Quỳnh Lưu QT Em Hiền Xã Quỳnh Bá
16 Quỳnh Lưu NT Dung Hoan Thị Xã Hoàng Mai
17 Nghĩa Đàn QT Chị Nghĩa TX Thái Hòa
18 Nghĩa Đàn QT Thanh Nhàn Xóm 8 Xã Nghĩa An
19 Nghĩa Đàn QT Bùi Thị Hòa Khối Đồng Tâm 2 P.Hòa Hiếu TX Thái Hòa
20 Nam Đàn ĐLT Lê Thị Thơm Ngã 4 Chợ Sa Nam
21 Đô Lương CTCP Dược Đô Lương Khối 1 Thị trấn Đô Lương
22 Yên Thành QT Hằng Tặng Thị Trấn Yên Thành
23 Yên Thành QT Hồng Thế Thị Trấn Yên Thành

1800 1125
Danh sách nhà thuốc
Mua hàng online