Mua men vi sinh Himita ở Trà Vinh

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Càng Long THÀNH MỸ TT Càng Long 0918 135 558
Càng Long VĨNH AN TT Càng Long 02943 882 419
Càng Long THÙY TRANG xã Tân An 0917 634634
Càng Long KHÁNH TRÌNH chợ LoCo, xã An Trường 0918 702 825
Càng Long THẢO VÂN khóm 1, TT Càng Long 0931 082 959
Càng Long BÌNH AN khóm 6, TT Càng Long 02943 885 599
Cầu Kè NT THANH HÀ TT Cầu Kè 0932 981 837
Cầu Kè BÙI TRUNG khóm 6, TT Cầu Kè 0907 212 261
Cầu Ngang ĐĂNG TIẾNG chợ Vinh Kim, xã Vinh Kim 0907 343 679
Cầu Ngang THÁI NGỌC (CÔ 9) chợ Vinh Kim, xã Vinh Kim 01662 816 556
Cầu Ngang THANH NGỌC khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang 0913 755 157
Cầu Ngang THANH VY TT Mỹ Long 02946 557 689
Cầu Ngang ĐẠI ĐỒNG khóm Minh Thuận A, TT Cầu Ngang 02943 825 101
Cầu Ngang PHƯƠNG THÚY xã Long Sơn 0939 297 750
Cầu Ngang LÊ KHANH ấp 4, xã Mỹ Long Nam 01664 244 433
Châu Thành KHÁNH TRÌNH ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận 0966 293 152
Châu Thành HỮU DŨNG khóm 2, TT Châu Thành 02943 872 186
Châu Thành MINH HƯNG ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa 02943 842 290
Châu Thành NGỌC ANH ấp Quy Nông A, chợ Hòa Lợi, xã Hòa Lợi 0968 904 804
Duyên Hải VÂN ANH chợ Ngũ Lạc, xã Ngũ Lạc 0743838909
Duyên Hải MINH SƠN chợ Phường 2, thị xã Duyên Hải 0947 869 642
Duyên Hải QUẦY THUỐC 757 Phường 1, thị xã Duyên Hải ‘02943 832 244
Duyên Hải VĨNH MINH Phường 1, thị xã Duyên Hải 02943 823 520
Duyên Hải ĐỨC TOÀN Phường 1, thị xã Duyên Hải 0918 102 534
Duyên Hải TRUNG ĐOÀN Phường 1, thị xã Duyên Hải 0996 836 189
Duyên Hải MINH MẪN khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải 0903 794 807
Duyên Hải TÂM TUYẾT chợ Hiệp Thạnh, xã Hiệp Thạnh 02943 831 436
Duyên Hải MINH THƯ Phường 1, thị xã Duyên Hải 0916 527 877
Duyên Hải HỒNG THẮM Phường 1, thị xã Duyên Hải 0916 093 059
Tiểu Cần THIÊN MINH TT Tiểu Cần 01227 857 437
Tiểu Cần NGỌC HẠNH TT Tiểu Cần 0984 492 979
Tiểu Cần NGỌC GIÀU ấp Chợ, xã Hiếu Tử 02943 619 247
Tiểu Cần THANH LONG TT Cầu Quan 0919 781 949
Tiểu Cần PHÚC LỘC TT Cầu Quan 02943 824 237
Tiểu Cần VĨNH PHÁT TT Cầu Quan 02943 824 443
Tiểu Cần THANH MAI khóm 3, TT Tiểu Cần 02943 614 443
Tiểu Cần PHƯỚC LỢI khóm 3, TT Tiểu Cần 0939 558 188
Tp.Trà Vinh NT NGỌC HÂN 164 Điện Biên Phủ, P6 0917 917 944
Tp.Trà Vinh NT HỮU NGHĨA 129 Phan Đình Phùng, P6 02943 680 468
Tp.Trà Vinh NT HẢI ÂU 38 Võ Thị Sáu, P3 02943 753 942
Tp.Trà Vinh NT NHÀ THUỐC SỐ 2 369 Điện Biên Phủ, P6 0909347 302
Tp.Trà Vinh NT HUỆ QUẦN 119 Lê Lợi, P3 02943 858 838
Tp.Trà Vinh TÂM AN 18 Phạm Ngũ Lão, xã Long Đức 01677 671 999
Tp.Trà Vinh CHÂU AN ấp Sa Bình, xã Long Đức 01688 384 242
Tp.Trà Vinh KHÁNH TƯỜNG ấp Sa Bình, xã Long Đức 01693 979 188
Tp.Trà Vinh THÙY LINH ấp Sa Bình, xã Long Đức 0973 332 439
Tiểu Cần THIÊN MINH TT Tiểu Cần 01227 857 437
Tiểu Cần NGỌC HẠNH TT Tiểu Cần 0984 492 979
Tiểu Cần NGỌC GIÀU ấp Chợ, xã Hiếu Tử 02943 619 247
Tiểu Cần THANH LONG TT Cầu Quan 0919 781 949
Tiểu Cần PHÚC LỘC TT Cầu Quan 02943 824 237
Tiểu Cần VĨNH PHÁT TT Cầu Quan 02943 824 443
Tiểu Cần THANH MAI khóm 3, TT Tiểu Cần 02943 614 443
Tiểu Cần PHƯỚC LỢI khóm 3, TT Tiểu Cần 0939 558 188
Trà Cú THANH HÙNG ấp Chợ, xã Đại An 0983 888 756
Trà Cú NGỌC HÀ ấp Chợ, xã Tập Sơn 0919 483 322
Trà Cú THÀNH NHÂN TT Trà Cú 0918 002 135
Trà Cú VĂN NIỆU ấp Chợ, xã Tập Sơn 0946 367 772

1800 1125
Danh sách nhà thuốc
Mua hàng online